Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )
14-01-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း (MAJA) သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဖူကူအိုကာၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၄) ရက္မွ (၂၅) ရက္ အထိက်င္းပမည့္ အထက္ပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ မည္ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္း အ

Read More ..

27-12-2018
ဂ်ပန္စာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ(၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ)မွစ၍၊ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ား တင္းက်ပ္သြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ကို ေသခ်ာစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး စာေမးပြဲကိုေျဖဆိုေပးၾကပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

Read More ..

19-12-2018
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔အထိေလၽွာက္လႊာပံုစံ မ်ားကို လူကိုယ္တိုင္လာ ေရာက္ထုတ္ယူ၍ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ေလ်ွာက္လႊာကို Download လုပ္၍ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားသို႔ ေလ်ွာက္လႊာ လက္ခံရက္အတြင္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

Read More ..

03-12-2018
မဂၤလာပါရွင္.. Sakura Science Program 2018 အတြက္ Skype Interview ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူစာရင္းအား ေၾကညာ အပ္ပါ သည္။ MAJA 09-262602121, 09-428612151

Read More ..

29-11-2018
2019 January 13 ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ TOP J စာေမးပြဲအတြက္ ေလႇ်ာက္လႊာမ်ားကို MAJA Education Centre တြင္ 3.12.2018 မွ 21.12.2018 ရက္ေန႔ အထိ ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

Read More ..


ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း (MAJA) သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဖူကူအိုကာၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၄) ရက္မွ (၂၅) ရက္ အထိက်င္းပမည့္ အထက္ပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ မည္ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္း အႀကံဳး၀င္ပါက ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း အၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို Exchange Program ရွိ APCC tab တြင္၀င္ၾကည့္နိုင္ပါသည္။ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စာေပဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ စတုတၳ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ပံုျပင္ ဘာသာျပန္ပြဲ(၂၀၁၉) အတြက္ေလွ်က္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔အထိေလၽွာက္လႊာပံုစံ မ်ားကို လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ထုတ္ယူ၍ျဖစ္ေစ ေလ်ွာက္လႊာကို Download လုပ္၍ျဖစ္ေစ သတ္ မွတ္ေနရာမ်ားသို႔ ေလ်ွာက္လႊာလက္ခံရက္အတြင္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ေၾကာင္းထပ္မံအေၾကာင္းၾကားပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို EVENTS tab ေအာက္တြင္၀င္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      24,189