Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

Japanese language training classes will be opened at MAJA Center and the course focuses on 4 Skills with a new teaching method. For more information, click on HOT NEWS tab of the web page.


MAJA Centre တြင္ သင္ၾကားနည္းစနစ္သစ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဂ်ပန္ဘာသာ (4 skills) ကို ပိုမိုထူးခၽြန္ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရင္း အေျခခံမွ အဆင့္ျမင့္အထိ သင္တန္းမ်ား ေအာက္ပါအခ်ိန္ဇယား အတိုင္း ပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဂ်ပန္ဘာသာပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္၊ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ကို ပိုမိုသိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာ၀ိုင္းမ်ား ကို အလ်ဥ္းသင့္သလို စီစဥ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

18-May-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း (MAJA) သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဖူကူအိုကာၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၄) ရက္မွ (၂၅) ရက္ အထိက်င္းပမည့္ အထက္ပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ မည္ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္း အႀကံဳး၀င္ပါက ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း အၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို Exchange Program ရွိ APCC tab တြင္၀င္ၾကည့္နိုင္ပါသည္။ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စာေပဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ စတုတၳ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ပံုျပင္ ဘာသာျပန္ပြဲ(၂၀၁၉) အတြက္ေလွ်က္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔အထိေလၽွာက္လႊာပံုစံ မ်ားကို လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ထုတ္ယူ၍ျဖစ္ေစ ေလ်ွာက္လႊာကို Download လုပ္၍ျဖစ္ေစ သတ္ မွတ္ေနရာမ်ားသို႔ ေလ်ွာက္လႊာလက္ခံရက္အတြင္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ေၾကာင္းထပ္မံအေၾကာင္းၾကားပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို EVENTS tab ေအာက္တြင္၀င္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      24,190