Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

 Honda Y-E-S Award 2018 ဒုတိယအဆင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္း (ရန္ကုန္) ႏွင့္ (မႏၱေလး) အတြက္ ေၾကျငာျခင္း။


 

(၁) ရန္ကုန္ရွိ သက္္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပဏာမအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္
ေက်ာင္းသား/သူ (၄၀)ဦး သည္ ဇူလိုင္လ(၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၃) ရက္အထိ ေအာက္ပါေနရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္သြင္းၾကပါရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

 ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူျခင္းØ
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း
အခန္း-၇၀၇၊ ၇လႊာ၊တုိက္ (C )၊ ပုလဲကြန္ဒုိ၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္။

 ဒုတိယအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းØ
စာစီစာကံုးကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေျဖဆိုရပါမည္။

စာေမးပြဲအခ်ိန္ ။ ။ မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၁ နာရီ အထိ
ေန႔ရက္ ။ ။ ၂၉.၇.၂၀၁၈ (တနဂၤေႏြေန႔)
ေနရာ ။ ။ MAJA Centre
အမွတ္-၆၆(က)၊ သူရလမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း (MAJA) သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

(၂) မႏၱေလးရွိ သက္္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပဏာမအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္
ေက်ာင္းသား/သူ (၂၀)ဦး သည္ ဇူလိုင္လ(၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၃) ရက္အထိ ေအာက္ပါေနရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္သြင္းၾကပါရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

 ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူျခင္းØ
ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး)
ဖုန္း- 09977799942

 ဒုတိယအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းØ
စာစီစာကံုးကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေျဖဆိုရပါမည္။

စာေမးပြဲအခ်ိန္ ။ ။ မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၁ နာရီ အထိ
ေန႔ရက္ ။ ။ ၂၉.၇.၂၀၁၈ (တနဂၤေႏြေန႔)
ေနရာ ။ ။ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး)၊ အိုးဘို။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း (MAJA) သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း
09262602121, 09428612151

 

 

Posted Under by: Awards | HONDA Yes Award

17-Jul-2018
MAJA Centre တြင္ အေျခခံဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းမ်ားကို၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ထပ္မံဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယခုလမွစတင္ၿပီး သင္တန္းအပ္လက္ခံေနပါၿပီ။ အခ်ိန္ဇယားကို MAJA Centre တြင္၀င္ ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။;
visitors :      23,830