Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

 ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း (MAJA)ႏွင့္ပူး ေပါင္းၿပီး [၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စကားေျပာၿပိၽင္ပြဲ] ကိုက်င္းပပါမည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း (MAJA)ႏွင့္ပူး ေပါင္းၿပီး [၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စကားေျပာၿပိၽင္ပြဲ] ကိုက်င္းပပါမည္။

 2018-07-30
MAJA Centre တြင္ အေျခခံဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းမ်ားကို၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ထပ္မံဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယခုလမွစတင္ၿပီး သင္တန္းအပ္လက္ခံေနပါၿပီ။ အခ်ိန္ဇယားကို MAJA Centre တြင္၀င္ ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။;
visitors :      23,830