Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

 ဂ်ပန္ဘာသာစကားေျပာျပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၈ ပဏာမေရြးခ်ယ္ျခင္း (ရန္ကုန္)


ဂ်ပန္ဘာသာစကားေျပာျပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၈ အတြက္ MAJA ရံုးခန္းတြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေသာ သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း ေျပာဆိုယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ေျဖဆိုရမည့္ ေန႔ရက္ ႏွင့္ ေနရာ
ေန႔ရက္ - ၁၁.၈.၂၀၁၈ (စေနေန႔)
ေနရာ - အမွတ္ ၆၆/A၊ သူရလမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္။ (ပုဏၰမီမွတ္တိုင္အနီး)

အခ်ိန္ - ပံုပါအတိုင္း ေလးခ်ိန္ခြဲ၍ က်င္းပါမည္။
၈ နာရီေျဖဆိုရမည့္သူမ်ား - ၇း၄၅ အေရာက္လာရန္
၁၀ နာရီေျဖဆိုရမည့္သူမ်ား - ၉း၄၅ အေရာက္လာရန္
၁ နာရီေျဖဆိုရမည့္သူမ်ား - ၁၂း၄၅ အေရာက္လာရန္
၃ နာရီေျဖဆိုရမည့္သူမ်ား - ၂း၄၅ အေရာက္လာရန္

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက MAJA Office သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္ရွင္..
ဖုန္း- ၀၉၂၆၂၆၀၂၁၂၁၊ ၀၉၄၂၈၆၁၂၁၅၁

 

 2018-08-07
MAJA Centre တြင္ အေျခခံဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းမ်ားကို၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ထပ္မံဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယခုလမွစတင္ၿပီး သင္တန္းအပ္လက္ခံေနပါၿပီ။ အခ်ိန္ဇယားကို MAJA Centre တြင္၀င္ ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။;
visitors :      23,830