Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

 Sakura Science Program 2018 အတြက္ Skype Interview ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူစာရင္း ေၾကညာျခင္း


မဂၤလာပါရွင္..
Sakura Science Program 2018 အတြက္ Skype Interview ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူစာရင္းအား ေၾကညာ အပ္ပါ သည္။

MAJA
09-262602121, 09-428612151

 

 2018-12-03
MAJA Centre တြင္ အေျခခံဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းမ်ားကို၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ထပ္မံဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယခုလမွစတင္ၿပီး သင္တန္းအပ္လက္ခံေနပါၿပီ။ အခ်ိန္ဇယားကို MAJA Centre တြင္၀င္ ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။;
visitors :      23,830