Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

ဒီေန႔ AFS session မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားက ေန႔၊ ရက္ေတြကို kanji ဘာသာျဖင္႔ ဂိမ္းကစားရင္း ေလ႔လာခဲ႔ၾကပါတယ္။


ဒီေန႔ AFS session မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားက ေန႔၊ ရက္ေတြကို kanji ဘာသာျဖင္႔ ဂိမ္းကစားရင္း ေလ႔လာခဲ႔ၾကပါတယ္။

 2018-08-06 11:30:00
MAJA Centre တြင္ အေျခခံဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းမ်ားကို၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ထပ္မံဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယခုလမွစတင္ၿပီး သင္တန္းအပ္လက္ခံေနပါၿပီ။ အခ်ိန္ဇယားကို MAJA Centre တြင္၀င္ ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။;
visitors :      23,830