Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )
(၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ASAHI Scholarship (သတင္းစာပုိ႔ရင္း ေက်ာင္းတက္ႏုိင္မည့္ ပညာသင္ဆု) မွ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားေခၚယူျခင္း။
2018-09-24
(2) (၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ASAHI Scholarship (သတင္းစာပုိ႔ရင္း ေက်ာင္းတက္ႏုိင္မည့္ ပညာသင္ဆု) မွ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားေခၚယူျခင္း။ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္းသတင္းစာပုိ႔ Scholarship ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါ သျဖင့္စိတ္ပါ၀င္စားသူမည္သူမဆိုတက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

Read More...»

MAJA Centre ႏွင့္ Asahi Net Corporation တို႕မွ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ 朝日新聞 (ASAHI Shinbun) Scholarship Program အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား ေခၚယူျခင္း။
2018-07-13
MAJA Centre ႏွင့္ Asahi Net Corporation တို႕မွ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ 朝日新聞 (ASAHI Shinbun) Scholarship Program အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား ေခၚယူျခင္း။

Read More...»

MAJA Centre တြင္ အေျခခံဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းမ်ားကို၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ထပ္မံဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယခုလမွစတင္ၿပီး သင္တန္းအပ္လက္ခံေနပါၿပီ။ အခ်ိန္ဇယားကို MAJA Centre တြင္၀င္ ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။;
visitors :      23,830