Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

The Logistics Management Training Program 2 Forms


2018-05-18 09:48:44
လစဥ္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည့္ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားတက္ေရာက္ၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို MAJA Center တြင္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      23,780